Εργοστάσιο & Εγκαταστάσεις

Με ισχυρές βάσεις, όραμα για το μέλλον και επενδύσεις, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις εγκαταστάσεις μας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας.

Η Τρίπολη σε αριθμούς

Έκταση εγκαταστάσεων

5400
m2

Συνολική επιφάνεια

15
στρέμματα

Δυνατότητα επεξεργασίας πάνω από

59500
τόνους ετησίως

Σήμερα, με ανανεωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης εκτάσεως 5.500m2 σε συνολική επιφάνεια 20 στρεμμάτων έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε περισσότερους από 60.000 τόνους πρόβειου, γίδινου & αγελαδινού γάλακτος ετησίως.

Εργοστάσιο Τρίπολη - Παραγωγή #1
Εργοστάσιο Τρίπολη - Παραλαβή Γάλακτος

Η αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό & οι αυστηρότατες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής.