Εξαγωγές

Με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, κατέχουμε μια δυναμική θέση στη διεθνή αγορά.

Παγκόσμια δραστηριότητα

περισσότερες από

20
χώρες

Σταθερή ανάπτυξη

Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΕΒΕ αναπτύσσει σταθερά την εξαγωγική της δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια και ήδη έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας & της Μέσης Ανατολής, όπου και συνεργάζεται με τοπικούς εμπόρους.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό μας εμπιστεύονται γιατι προσφέρουμε εξαιρετικά ποιοτικά & διαφοροποιημένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε (λιανική/χονδρική, food service, and catering) με: μεγάλες ποσότητες, μακροχρόνιες συνεργασίες, αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, συντήρησης, συσκευασίας & μεταφορών.

Επικοινωνήστε μαζί μας δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας

exports@viotyr.gr